Mastervolt marine

Film over HISWA 2011

De door Mastervolt georganiseerde rondleiding langs elektrisch varen installaties aan boord van diverse boten wordt goed ontvangen. Veel mensen tonen hun interesse voor elektrisch varen en een ervaren specialist neemt u mee langs een aantal boten waarin diverse vormen van elektrische- en hybride voortstuwingssystemen zijn geïnstalleerd. Bij verschillende boten wordt letterlijk stil gestaan en de keuze voor de betreffende voortstuwing toegelicht. Besproken worden de Podmaster pod aandrijvingen alsmede Drivemaster permanent magneet en Drivemaster Ultra asynchroon inboard motoren. Op het gebied van hybride aandrijvingen wordt stilgestaan bij de Hybridmaster parallel hybride maar ook een hybride installatie met elektrische aandrijving en een Mastervolt generator als "range extender". Uiteraard wordt de nieuwste telg uit de hybride familie, de Hybridmaster Ultra ruimschoots uitgelicht.

Naast de diverse toepassingen van elektrische voortstuwing komt per toepassing de verschillende type geïnstalleerde accu's en het vermogen in relatie tot de vaartijd, de manier van het laden en het monitoren van de resterende accu capaciteit uitgebreid aan bod.

Een onderdeel van de rondleiding is het ervaren van elektrisch varen in de Mastervolt Drivemaster sloep die in het water bij het Haswa Rai complex zijn rondjes zal draaien.

Zie hieronder een zeer korte samenvatting van de e-tour.